A nyugati demokráciák jogrendszerében évszázados múltú mediáció Magyarországon is egyre nagyobb szerepet tölt be a polgári a viták rendezésében. Egyik legfontosabb szakterülete a családi és párkapcsolati problémák rendezése.

Míg egy gazdasági mediációban a lelki tényező elhanyagolható súlyú, a családi ügyekben óriási szerepet kapnak az érzelmek, hiszen két - korábban érzelmileg egymáshoz kötődő - ember ül az asztalnál, nem kamatokról, üzleti érdekekről, hanem sorokról, gyerekekről van szó, akár évtizedekre szóló döntéseket kell hozni.

Az általam alkalmazott érzelem-központú mediáció alapvető célja, hogy együtt kiderítsük, mitől romlott el a hajdan jó viszony, hogyan vált a szeretett partner közömbössé vagy éppen ellenséggé. Ha ez a folyamat eredményes, a kapcsolat kaphat egy új esélyt, mert a megértés közelebb viszi a feleket az elfogadáshoz, vagy inspirál arra, hogy alkalmazkodva a másik igényeihez, változtassunk az életünkön. Egészen apró dolgok is nagyot javíthatnak az együttélés minőségén.

Ha egy kapcsolat már végképp menthetetlen, eltűnt minden érzelem, a mediátor sem tud változtatni a helyzeten, legjobb a békés elválás. Ilyenkor is érdemes a kapcsolat megromlásának okait megkeresni, hiszen a későbbi kapcsolatok, a gyerekek láthatják ennek hasznát. 

A válás során a mediátor feladata egy olyan Mediációs Megállapodás létrehozása, mely megfelel mindkét fél és mindenekelőtt a gyermekek érdekeinek. Egy ilyen megállapodás kiterjed a Családjogi Törvény által előírt minden részletre, de tartalmazhatja a felek speciális, a törvények által nem szabályozott területekre vonatkozó megállapodásait, vállalásait. A megállapodást a bíróságra benyújtva a válás bírósági szakasza leegyszerűsödik, akár egy tárgyalással elérhető a jogerős bírói határozat.

A mediátori munka egyik pillére a titoktartás. A mediátort törvény kötelezi arra, hogy a tudomására jutott információkat bizalmasan kezelje. Ez annyira szigorú szabály, hogy a mediátor tanúként sem idézhető a bíróságra, s titokként kell kezelnie az ügyfelektől kapott minden információt.

Munkámat  tapasztalt, megbízható gyermek, és felnőtt pszichológus, szexuálpszichológus, pszichiáter, addiktológus, ügyvéd, igazságügyi ingatlanszakértő segíti. Szükség esetén igénybe tudjuk venni szaktudásukat.


Mediáció
MEDIÁCIÓ      BÉKÜLÉS      VÁLÁS      ÁRAK      BEMUTATKOZÁS      KAPCSOLAT
Béküljön vagy váljon békében!
  Várom egy konzultációra!  
06 20 9440056
gedeoncecilia@gmail.com
Az  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által akkreditált mediátor
Igazolványszám: 1393/1